www.megometras.lt

UAB “Megometras”


 
Meniu
Apie mus
Paslaugos
Naudingos nuorodos
Karjera
Kontaktai
Paslaugos

Pagrindinė bendrovės veikla


Elektros instaliacijos projektavimas
· Iki 10kV įtampos kabelių linijos.
· Įvairios paskirties pastatų elektros apšvietimo ir galios tinklai.
· 0,4-10kV įtampos skirstomieji įrenginiai, paskirstymo punktai.
· Elektros įvadai.
· Žaibosauga ir apsauga nuo vidaus viršįtampių.

Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai


• Įžeminimo varžos matavimus.
• Matavimus varžos srovės sklidimui.
• Grandinės, tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, patikrinimus.
• Grunto varžos nustatymus.
• Įtampos charakteristikų nustatymus.
• Iki 35 kV paskirstymo įrenginių šynų kontaktų pereinamosios varžos, nuolatinei srovei, matavimus.
• Kabelių, laidų ir kitos elektrotechninės įrangos izoliacijos varžos matavimus megometru.
Kompetentingi įmonės darbuotojai atlieka matavimus moderniu matavimo aparatu 0100 EXPERT (Vokietija).

Įmonių elektros ūkio priežiūra

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (toliau EST) reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, taip pat atliekantiems su elektros įrenginių eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra būtinos atitinkamos priemonės apsaugai nuo elektros užtikrinti.

Remiantis EST reikalavimais:
Vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, eksploatuodamas elektros įrenginius, privalo užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-432 (Žin., 2004, Nr. 175-6502) (toliau – EST), EĮĮT ir TET reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą.
Asmens, atsakingo už elektros ūkį, pareiginėje instrukcijoje sukonkretinamos jo teisės bei atsakomybė ir gali būti praplėsta ar susiaurinta jo kompetencija.

Jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmens, atsakingo už elektros ūkį, nebūtina, tačiau elektros įrenginių savininkas nuo atsakomybės dėl saugaus elektros vartojimo neatleidžiamas.

UAB “MEGOMETRAS” turi visus reikiamus leidimus, atestatus ir įrangą šiai veiklai vykdyti.

 

© 2011 www.megometras.lt